7 Mart 2011 Pazartesi

Müjde: Kastabala Çimento Fabrikası ÇED İptal Kararını Yargıtay da Lehimize Onadı
Kastabala Çimento Fabrikası ÇED İptal Kararını Yargıtay da Lehimize Onadı
BASIN AÇIKLAMASI (06.03.2011)Sevgili Osmaniyeliler,
Osmaniye Merkez Kesmeburun Köyü ve Kastabala Antik Kenti bitişiğine yapılması düşünülen çimento fabrikası için Çevre ve Orman Bakanlığının verdiği Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptali için “Osmaniye-Kastabala Çevre Platformu” olarak Adana 2. İdare Mahkemesine dava açmıştık.
Konuyla ilgilenenlerin bildiği gibi, uzun süren bilirkişi incelemeleri, mahkeme heyetinin yerinde incelemeleri sonucunda Adana 2. İdare mahkemesi, yapılmak istenen çimento fabrikasının çevre, insan, bitki ve hayvan sağlığına, yer altı, yerüstü suları kirliliğine yol açacağı nedeniyle Esas :2008/1186 ve Karar:2009/1530 tarih ve sayılı kararlarıyla ilgili ÇED raporunu iptal etmişti.
Çevre ve Orman Bakanlığı, bu kararı temyiz etmişti. Danıştay 6. Dairesi 06/12/2010 günü oybirliğiyle Adana 2. İdare Mahkemesinin verdiği ÇED Raporu iptal kararını biz çevreciler lehine onamıştır.
İnsana, hayvana, bitkiye, çevreye, doğaya saygılı insanlar bir kez daha haklı çıktı.
Bu durumda, çimento fabrikası, Kesmeburun Köyü ve Kastabala yakınına yapılamayacak ve çevremizi kirletemeyecekler.
Üç yılı aşan bir sürede çevreciler betonu yenmiştir. Bu çabada emeği geçen, en başta Karatepe-Aslantaş Arkeoloji Müzesi kurucusu Halet Çambel olmak üzere, Kastabala Çevre Platformuna maddi ve manevi destek verenlere Platformumuz adına teşekkürü borç biliriz.
Osmaniye-Kastabala Çevre Platformu Sözcüsü
Halil ÇELİKKIRAN

Hiç yorum yok: