7 Mart 2011 Pazartesi

OSMANİYE-KASTABALA ÇİMENTO FABRİKASINA KARŞI MÜCADELEMİZİN KISA ÖYKÜSÜ

OSMANİYE-KASTABALA ÇİMENTO FABRİKASINA KARŞI MÜCADELEMİZİN KISA ÖYKÜSÜ

Bundan iki yıl kadar önce Kesmeburun Köyü Akyatan mevkiine, Kastabala Antik Kenti kalıntıları üzerine Üniversal A.Ş. tarafından bir çimento fabrikası yapılacağını duyduk.

O günlerde bir araştırma yaparak; Üniversal A.Ş. nin üst yöneticisinin yolsuzluk ve usulsüzlükleri nedeni ile partisinden de kovulmuş, karşılıksız çek vermekten ceza da almış Mete Bülgün olduğunu, şirketin % 65 hissesinin İngiliz, % 35 hissesinin de Türk ortaklara ait olduğunu öğrendik. (Daha sonra İngiliz hisselerini İspanyollar satın aldı.) Bu kişiler Kesmeburun Köylülerine; modern bir çimento fabrikası kuracaklarını, yörede lacivert elbiseyle gezseler bile fiske vuracak toz çıkmayacağını, en önemlisi de 800 kişinin bu fabrikada çalışacağını söylemişler.
Bir çimento fabrikasında en çok 210–220 kişi çalıştığını, bunların çoğunluğunun da teknik eleman olduğunu da öğrendik.

Fabrika için alınan ÇED raporunda Arkeolojik Miras başlığı altında;”Proje alanı ve yakın çevresinde arkeolojik miras bulunmamaktadır.” Cümlesi ile 2500 yıllık “Antik Kastabala Kenti” de yok sayılmıştı.

Fabrika, başta Kesmeburun Köyünün evleri ve ilköğretim okulunun çok yakınına yapılacağı için Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatlandırması açısından fabrika yer seçimi halk sağlığı açısından da yanlıştı.

Hemen bir çevre platformu oluşturduk;
Arkeolog Halet ÇAMBEL ile arkeolog Murat AKMAN başta olmak üzere konuyla ilgili duyarlı bilim insanları ile Yaşar Kemal ve Tarık Akan başta olmak üzere çok sayıda yerel ve ulusal sanatçı, yazar; yerli ve yabancı gazete, dergi, TV ve köşe yazarı ve meslek odası, sendika, vakıf ve dernek, bu çimento fabrikasına karşı mücadelede bizlere destek verdiler.

Yerel ve ulusal basında, televizyon röportajlarıyla sorunu yerelde ve Türkiye çapında gündemde tutmaya çalıştık. İlgili bakanlıklara, siyasi partilere konuyla ilgili dosyalar ilettik. “Kastabala’ya Sadakat” bisiklet turu düzenledik. Bu turu Ankara’dan, Adana’dan, Osmaniye’den katılanlar ile tamamladık. Türkiye ve Bölgesel çapta imza kampanyaları yaptık.

Yaklaşık iki yılı bulan bir uğraş sonunda, biz çevre dostlarının haklılığı mahkeme kararı ile onaylanmış; Adana 2. İdare Mahkemesi, Kesmeburun bitişiğine ve Kastabala Antik Kenti üzerine yapılamak üzere büyük ortağı bir İspanyol holdingi olan Üniversal Çimento A.Ş. adına alınan çimento fabrikası ÇED uygundur raporunun “yürütmesini” durdurarak fabrikanın yapımını durdurmuştur.

Mahkemenin atadığı bilirkişiler:
Çimento fabrikasının yapılması halinde “Tarım alanlarına, bitki örtüsüne ve türlerine, yöredeki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına, dolayısıyla sulak alanlara ve sulak alan ekosistemi ile yağış ve su döngüsü üzerine olumsuz etki yapacağı;

IV. Sınıf sulu tarım arazi üzerine kurulacağı; arazinin geçirgen olması ve sulak alanların beslenim alanlarında yer alması nedeniyle su döngüsünü olumsuz yönde etkileyeceği; dolayısıyla geri dönüşümünün, yani zararın telafisinin güç olacağı; Çimento fabrikası kurulacak olan yerin tarım alanları, yerleşim yerleri ve tarihi “Kastabala Vadisi” içinde kalması nedeniyle tesis aşamasında ve işletme durumunda çevreye olumsuz zararlar vereceği ve tüm bu yönleri dikkate alındığında seçilen yerin uygun olmadığı kanaatine” varmışlardır.
Mahkeme heyeti de;

“Bu durumda, bilirkişi raporları ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, Osmaniye İli, Kesmeburun Köyü, Akyatan mevkii civarında yapılması planlanan “Entegre Çimento Fabrikası proje için Çevresel etki değerlendirme Olumlu Kararı” verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına;

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, … 19.08.2009 tarihinde oybirliği ile karar” vermiştir.

Adana “. İdare Mahkemesi Hâkimlerine ve dürüst bilirkişilere teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bize inanan, güvenen, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çevre dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz.

Şimdi de bu çimento fabrikası kurucuları ile işbirlikçileri, a- Köy merası, b- Birinci derece tarım arazileri ve c- Zeytinliklere, d- Yerleşim yerine (Aşağıbozkuyu Köyü –Murtlutepe Mahallesi) 100 metre uzak olmasına, Aşağı Bozkuyu'ya 350 metre ve köyün hâkim rüzgârları üzerinde olmasına rağmen ÇED oluru (Çevresel Etki Değerlendirmesi yönünden uygun) almışlardır.

Burasının da Kesmeburun, Kazmaca, Bahçe, Yeniköy, Kırmıtlı, Cevdetiye’den farkı yoktur. Pek yakında aynı mücadeleyi Aşağı Bozkuyu ve Köyyeri için de verecek ve yaşamın ve toprağımızın düşmanı yabancı sermayeyi ve yerli işbirlikçileri Çukurova’dan püskürteceğiz.

Bu yabancılar topraklarımızdan ne istediğini; kirletici sanayi artıklarını neden yurdumuza yönlendirdiklerini biliyoruz. Neden Burnaz sahiline dört tane termik santral kurmak istendiğini, hepsinin büyük ortağının yabancılar olduğunu, İskenderun’dan Mersin’e dek toplam on üç termik santral planlanmasının nedenlerini bizden saklayamazlar.

Bu topraklar sahipsiz değildir. Kendi ülkelerine kendi devletlerinin izin vermediği için yapamayacakları pis ve kirletici fabrikalarına izin vermeyeceğiz.

Teknolojiye, sanayiye, kalkınmaya, iş sahasına karşı değiliz. Zira birkaç kişiye iş bulalım derken, yüzlerce çiftçi ve onlardan ekmek yiyen esnaf ve içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, yılda iki-üç kez ürün veren bu bereketli toprakları bir daha geri gelmemek üzere kaybedeceğiz. Sadece kirli teknolojiyi, kirletici fabrikaları istemiyoruz.

Osmaniye Kastabala Çevre Platformu

Önemli Çalışmalarımızın Tarih Sıralaması:

Nisan 2008 Yerel Osmaniye Televizyonu ORT’ de Kesmeburun Çimento Fabrikası konusu tartışıldı
02 Haziran 2008 Kastabala Platformu WEB sayfası http://kastabala80.blogspot.com/ yayına başladı.
21 Haziran 2008 A. Şekip Ersoy Salonunda “Osmaniye’nin Çevre Sorunları” Paneli yapıldı.
22 Ağustos 2008 Kastabala Çevre Platformu İstanbul ayağı oluşturuldu.
18 Ekim 2008 Islak imzalar; Çev. Ve Orm./ Sağlık / Kült. ve Turizm bakanlıklarına postalandı
30 Ekim 2008 Ulusal Kanal’da Kastabala Belgeselinde çimento fabrikası konusu anlatıldı.
06 Kasım 2008 Elektronik imza kampanyası başlatıldı.
18 Kasım 2008 “Kastabala Vadisi’ne Saygı” bisiklet turu Ankara’dan başladı.
19 Kasım 2008 Bilirkişi ücreti belli oldu.
24 Kasım 2008 “Kastabala Vadisi’ne Saygı” bisiklet turu tamamlandı.
10 Mayıs 2009 Kastabala’ya gezi düzenlendi.
04 Haziran 2009 Bilirkişiler keşif işini tamamladılar.
31 Ağustos 2009 Üniversal A.Ş. Kadirli- Aşağıbozkuyu için ÇED olumlu raporu aldı.
19 Ağustos 2009 Kesmeburun çimento fabrikası için; mahkeme Yürütmeyi durdurma kararı verdi.
05 Ekim 2009 Yürütmeyi durdurma kararı basına duyuruldu.
11 Aralık 2009 Mahkeme, Kesmeburun için verilen ÇED raporunu iptal kararı verdi. Çimento Fabrikasına Karşı Osmaniye Kastabala Platformu olan Platformumuzun adını Osmaniye Kastabala Çevre Platformu olarak değiştirdik.
14 Ekim 2009 Kadirli Çevre Platformu kuruldu
06 Aralık 2010 Danıştay 6. Dairesi Adana 2. İdare Mahkemesinin ÇED iptali kararını onayladı.

Osmaniye Kastabala Çevre Platformu Bileşenleri

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Osmaniye Şubesi,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Osmaniye Şubesi,Hacı Bektaş Veli Derneği Osmaniye Şubesi,Eğitim –İş Osmaniye Temsilciliği,Eğitim-Sen Osmaniye Temsilciliği,Osmaniye Çiftçiler Derneği,Anadolu Halk Bilimleri ve Kültürü Derneği,Osmaniye Çevre Dostları (ÇEVDOST) Platformu veDoğu Akdeniz Çevrecileri (DAÇE) Platformu ( Doğu Akdeniz’deki 23 çevre koruma derneğinin platformudur)

Ve Destekçi Örgütleri

Mimarlar Odası, Adana ŞubesiPeyzaj Mimarları OdasıÇekül VakfıArkeologlar DerneğiDoğayı Koruma DerneğiTEMA Vakfı Genel MerkeziÇağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD)Sinema Sevenler Derneği (SSD) İstanbulSinema Oyuncuları Derneği (SODER)Nazım Hikmet Kültür Sanat VakfıFilm Yönetmenleri Derneği (FİLM - YÖN)Çukurova Doğa DerneğiTürkiye Biyologlar Derneğiİstanbul Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Destekçi sanatçı ve bilim insanları ve Yurttaşlar

Yaşar Kemal, Arif Keskiner, Demirtaş Ceyhun, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Zeki Ökten, Nur Sürer, Bülent Kayabaş, Menderes Samancılar, Çetin Öner, Taner Barlas, Ülkü Ayvaz, Sunar Kural, Aydın Boysan, Alaattin Aksoy gibi sanatçıların yanı sıra Prof. Dr. Türkan Saylan, Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Aydın Aytuna, Prof. Dr. Güven Arsebük, Prof. Dr. Türkel Minibaş, Prof. Dr. Figen Doran ve 2340’ı internet üzerinden 500’ü ıslak imza dilekçesi veren toplam 2840 yurttaş.

Osmaniye İli'ndeki HES ve RES Yatırımları

A-DEVLETİN (EÜAŞ ve DSİ) YAPTIĞI ENERJİ YATIRIMLARI

Kaynak: http://www.hilmiguler.com.tr/images/faaliyet/80-OSMAN%C4%B0YE_ed.pdf

Tablo 2: Kabulü Yapılan Santrallar

SANTRALIN YERİ YAKIT CİNSİ ÜNİTE GÜCÜ (MW) ÜNİTE SAYISI İLAVE KURULU GÜÇ (MW) GEÇİCİ KABUL TARİHİ
Osmaniye HES 7,50 2 15,000 30/11/2006
Osmaniye/Bahçe RES 2,500 7 17,500 07/08/2009
Osmaniye/Bahçe RES 2,500 7 17,500 11/09/2009
Osmaniye RES 2,500 9 22,500 04/12/2009
Osmaniye/Düziçi HES 7,963 3 23,889 03/06/2010
Osmaniye HES 12,605 1 12,605 20/08/2010
Osmaniye HES 12,605 1 12,605 28/08/2010
Osmaniye/Bahçe RES 2,500 8 20,000 14/01/2010
Osmaniye/Bahçe RES 2,500 7 17,500 10/03/2010
Osmaniye/Bahçe RES 2,500 7 17,500 09/04/2010
Osmaniye/Bahçe RES 2,500 8 20,000 05/06/2010

Tablo 3: EİE Tarafından Hazırlanmış HES Projeleri

PROJENİN ADI KURULU GÜÇ (MW) YILLIK PROJENİN ADI KURULU GÜÇ (MW) YILLIK ORTALAMA ENERJİ (GWh) RAYİÇ YILI PROJE SEVİYESİ
Gökboyun Regülatörü ve HES 4,46 17,72 2005 İEH
Horu Regülatörü ve HES 7,85 29,75 2005 İEH
Karaçay Regülatörü ve HES 2,29 9,47 2005 İEH
Yarpuz Regülatörü ve HES 1,99 9,76 2005 İEH

Tablo 4: İşletmede Olan EÜAŞ Santralları

SANTRAL ADI KULLANDIĞI KAYNAK KURULU GÜÇ (MW) ÜRETİM (MWh) 2007 2008 2009 2010 ASLANTAŞ HES HİDROLİK 138,000 404.966 355.122 650.178 485.949
BERKE HES HİDROLİK 510,000 1.027.491 975.881 1.500.257 1.461.880
DEĞİRMENDERE HES HİDROLİK 0,500 336 373 797 928
KARAÇAY HES HİDROLİK 0,400 1.522 645 2.079 1.416

B-OSMANİYE’YE YAPILAN ÖZEL HES PROJELERİ

BİTİRİLENLER:

Kaynak: http://www.ciltug.com/tr/projects/project_detail.asp?ID=2&pab=1_2

Kadirli-Kalealtı HES Projesi (15 MW) (Savrun Çayı üzerinde)
İŞVEREN: Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, EPDK Denetiminde.)

PROJE: Kalealtı HES (15 MW) / Kadirli - Osmaniye, Türkiye
MÜTEAHHİT: Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İŞ KAPSAMI: Komple inşaat işleri, mekanik ve elektrik ekipman imalat ve montaj işleri. Regülâtör yapısı, iletim kanalları, iletim tüneli (960 mt), yükleme havuzu ve santral binasının komple inşaat işleri. Bütün hidromekanik teçhizat, cebri boru ve santral vincinin imalat ve montaj işleri. Salyangoz, kelebek vana, türbin ve jeneratör montaj işleri. şalt sahası ve enerji iletim hatları montaj işleri.
TOPLAM EKİPMAN AĞIRLIĞI: 640 Ton.
İŞİN TAMAMLANMA TARİHİ: 2006

DEVAM EDEN PRIJELER:

1. http://www.ciltug.com/tr/projects/project_detail.asp?ID=71&pab=1_1

HÖÇGÖREN HES (12 MW)
İŞVEREN: Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, EPDK Denetiminde.)
PROJE: Höçgören HES (12 MW) / Osmaniye, Türkiye
MÜTEAHHİT: Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İŞ KAPSAMI: Komple inşaat işleri, mekanik ve elektrik ekipman imalat ve montaj işleri. Radyal kapak, sabit tekerlekli kapakları, dipsavak kapakları, cebri borular, salyangoz, steyring, şalt sahası, enerji iletim hattı, elektro mekanik ekipmanlar ve diğer bütün hidromekanik ekipmanlar, santral binası, santral vinci.
İŞİN TAMAMLANMA TARİHİ : Devam ediyor

ARAŞTIRILACAKLAR:

Proje Adı Kurulu Gücü (MW) Üretilecek Enerji Miktarı (kWh)
Erem HES 7,50 29.390.000
Gökboyun Reg.HES 4,46 18.000.000
Horu Reg.HES 7,85 30.000.000
Karaçay Reg ve HES 2,39 9.470.000
Çona HES 8,5 34.560.000
Yarpuz Reg. ve HES 1,99 9.760.000
Karaçay II Reg. ve HES 6,5 22.000.000

http://www.yolsu.com.tr/index.php?p=tsrlr

Bu adrese girin Türkiye'ye yapılması planlanan HESlerden 215'ine ait sadece YOLSU firmasının hazırladığı proje bilgilerine (İnşaatı yaptıracak firma ve proje tükellenme bilgilerine) ulaşabilirsiniz. Hatay, Adana, Maraş komşu illerin HESleri bir birbirini çok ilgilendirir bu konulara eğilelim.
Osmaniye için tükellenen projeler:
Çona HES: http://www.yolsu.com.tr/index.php?p=tsrlr&b=tsrdty&tsrid=187

Tahta HES: http://www.yolsu.com.tr/index.php?p=tsrlr&b=tsrdty&tsrid=323

Tükellenen: Tamamlanmış, bütünleşmiş; mükemmelleşmiş (proje) demek.

Osmaniye için Uygulama projeleri:
Tahta HES: http://www.yolsu.com.tr/index.php?p=tsrlr&b=tsrdty&tsrid=323

HES: Hidro Elektrik Santralı
RES: Rüzgar Elektrik Santralı

Müjde: Kastabala Çimento Fabrikası ÇED İptal Kararını Yargıtay da Lehimize Onadı
Kastabala Çimento Fabrikası ÇED İptal Kararını Yargıtay da Lehimize Onadı
BASIN AÇIKLAMASI (06.03.2011)Sevgili Osmaniyeliler,
Osmaniye Merkez Kesmeburun Köyü ve Kastabala Antik Kenti bitişiğine yapılması düşünülen çimento fabrikası için Çevre ve Orman Bakanlığının verdiği Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptali için “Osmaniye-Kastabala Çevre Platformu” olarak Adana 2. İdare Mahkemesine dava açmıştık.
Konuyla ilgilenenlerin bildiği gibi, uzun süren bilirkişi incelemeleri, mahkeme heyetinin yerinde incelemeleri sonucunda Adana 2. İdare mahkemesi, yapılmak istenen çimento fabrikasının çevre, insan, bitki ve hayvan sağlığına, yer altı, yerüstü suları kirliliğine yol açacağı nedeniyle Esas :2008/1186 ve Karar:2009/1530 tarih ve sayılı kararlarıyla ilgili ÇED raporunu iptal etmişti.
Çevre ve Orman Bakanlığı, bu kararı temyiz etmişti. Danıştay 6. Dairesi 06/12/2010 günü oybirliğiyle Adana 2. İdare Mahkemesinin verdiği ÇED Raporu iptal kararını biz çevreciler lehine onamıştır.
İnsana, hayvana, bitkiye, çevreye, doğaya saygılı insanlar bir kez daha haklı çıktı.
Bu durumda, çimento fabrikası, Kesmeburun Köyü ve Kastabala yakınına yapılamayacak ve çevremizi kirletemeyecekler.
Üç yılı aşan bir sürede çevreciler betonu yenmiştir. Bu çabada emeği geçen, en başta Karatepe-Aslantaş Arkeoloji Müzesi kurucusu Halet Çambel olmak üzere, Kastabala Çevre Platformuna maddi ve manevi destek verenlere Platformumuz adına teşekkürü borç biliriz.
Osmaniye-Kastabala Çevre Platformu Sözcüsü
Halil ÇELİKKIRAN