22 Ekim 2009 Perşembe

UZAK HAFIZASININ BİR BÖLÜMÜ OLAN PARKINI YİTİREN BUNAK ŞEHİR:OSMANİYE

Osmaniyeliler, 02 Ekim 2009 Cuma Saat 16,30'da Osmaniye merkezinde, Devlet Karayolunun kenarında ve merkez postahanenin karşı köşesine sıkışmış Karaoğlanoğlu Parkındaki palmiyelerin söküldüğünü; 50-60 yıllık köklerini kent barbarlarına teslim etmek istemeyen çamların kesildiğini gördüler. İki çevre yolu rahatlattığı için 'olmayan kent trafiğini' rahatlatmak (?) görünür amacıyla, ama gizli amacı parkın karşı tarafındakı eski valilik yeni müze binasının kendisini ve bahçesini resmi tören alanı ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığından 500 bin lira ödeneği gelen ve eserlerin sergileneceği camekanların ve bölümlerin yapımının sürdüğü; Adana ve Tarsus müzelerinden ilimize ait pekçok arkeolojik eserin kendi evlerine yerleştirilmesi için sıra beklediği kent müzesini ise göz görmez, gönülden ırak bir binaya taşımak olan bu girişimi dünkü çarşamba toplantısında tartıştık ve aşağıdaki basın açıklamasını yapmayı kararlaştırdık.


Daha sonra belediye meclisinin olduğu sanılan bu meydan (dönel kavşak) düzenlemesinin kararını ve yapımının durdurulması amacıyla idare mahkemesine başvuracağız.


Osmaniyeli ve Osmaniye dostlarına duyururuz.OSMANİYE KASTABALA ÇEVRE PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI (22 Ekim 2009)

KARAOĞLANOĞLU PARKINDA ve MÜZE BAHÇESİNDE NELER OLUYOR?Osmaniye Belediyesi Karaoğlanoğlu Kavşağı Genişletme (Dönel Kavşak) Projesini, olası bir itiraz ve “yürütmeyi durdurma kararını” önlemek için mahkemelerin ve resmi dairelerin çalışma saatleri sonuna denk getirilen 02 Ekim 2009 Cuma günü akşamüzeri iş makinelerinin parka girmesi üzerine öğrendik. Kamuoyuna ve sivil toplum örgütlerine makul bir zaman dilimi öncesinden hiçbir nitelikli bilgilendirme yapılmadı.


Kavşak projesinin sözde ağaç sökümleri (kesimleri) dışında başka amaçları barındırdığı; Osmaniye Müzesi binasının (eski valilik binası)Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ek binası için Sağlık Bakanlığına devredileceği ve dönel kavşak için Rahime Hatun Heykeli kaldırılarak müze bahçesinden çalınan alana ek Atatürk Heykeli önündeki alan düzenlemesinin müzede sergilenecek açık hava heykel ve eserlerine değil, resmi tören alanı olarak yılın sadece birkaç günü birkaç saat hizmet edeceği endişesini taşımaktayız.


Adını Kıbrıs Barış Harekâtı şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’ndan alan Şehir Parkı ve şimdi Osmaniye Arkeoloji ve Etnografya müzeleri bileşkesi olarak kullanılma hazırlanan eski valilik binası bahçesi Osmaniye merkezinde kalan tek yeşil alandır. Kavşak projesinin pek çok ilimizde görüldüğü gibi daha kullanışlı ve Karaoğlanoğlu Parkına ve Osmaniye Müzesi bahçesine zarar vermeden birbirini kesen yollardan birisinin yeraltından geçirilmesi ile başarılabilmesi için henüz zaman geçmiş değildir.


Osmaniye gerek arkeolojik gerekse etnografik zenginlikleri müzecilik anlayışıyla henüz toplanmamış ve bu yönüyle çok zengin bir il olması nedeniyle halen bulunduğu ve eski adalet sarayı, eski emniyet binası ve eski valilik binası ile bir talihsizlik eseri yıkılıp yerine şimdiki özel idare iş hanı yapılan Cebeli Bereket Vali lojmanı binasının bulunduğu resmi daireleri barındıran bahçe, hem eski Osmaniye’yi temsil eden, muhteşem kültürel mirasını gelecek kuşaklara sergilemekte hem de turizm potansiyeli açısından heykel benzeri eserlerin sergilenmesine yetmesi açısından uygun bir konumdadır.


Müzeler yerli ve yabancı turistlerce kentin kolay bulunabilen, kolay ulaşılabilen ve kentin vitrini olan yerlerde olmak ve bir kere yerleştirildikten sonra taşınması mümkün olmayan özellikli kültür kurumlarıdır. Geçmişi geleceğe bağlayarak genç kuşakların kim olduklarını unutmamalarını sağlarlar. Müze binaları hele Osmaniye gibi bir açık hava müzesi olan ve sürmekte olan büyük arkeolojik kazıların sonucunda çıkacak eserlerin bir kısmını sergilemek için çok geniş bahçelere gereksinim duyarlar. Müze bahçelerinde turistler için Türk el sanatlarının en nitelikli ve en güzel örneklerinin satıldığı Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı DÖSİM mağazaları, turistlerin dinleneceği çay bahçeleri ve tuvaletler için de yer olmalıdır.


Kısaca postane ve şahıs binaları yerine halkın malı olan yeşil alanlar ve binaların sorgusuz sualsiz el değiştirmesi, tahrip edilmesi veya amacı dışında kullanılması ancak hukuk devletinin olmadığı faşist yönetimlerde mümkündür. Osmaniye sahipsiz değildir. Yıkmak ve hazıra konmak kolay; yapmak zor, bir Süleyman bir de Sinan gerektirir.


Platformumuz, Belediyenin dönel kavşak projesinin nedenlerini ve kimlerin olduğunu bilmediğimiz büyük projenin birinci ayağı olduğunu merak etmektedir ve müze binasının resmi tören alanı ve Sağlık Bakanlığı diş merkezine devri halindeki amacı dışında kullanımına karşıdır.Resmi Tören alanı için Sayın Çuhadar zamanında yapılan Cumhuriyet Meydanını, Ağız-Diş sağlığı merkezi için de Eski Kurtuluş Sağlık Ocağı arkasındaki Sağlık Meslek Lisesi binasını öneriyoruz.


İlla ki yıkmak isteyenlerden Karaoğlanoğlu Parkından daha önce alınan arazilere yapılan Ziraat Bankası, Köşk Gazinosu ve Atatürk İlköğretim Okulunun ve Müze bahçesindeki Cebeli Bereket Valisinin tarihi lojman binasını yıkılarak yapılan Özel İdare iş hanının yıkılmasını ve Karaoğlanoğlu Parkının eski sınırlarına kavuşturulmasını talep ediyoruz.


Not: Çimento Fabrikasına Karşı Osmaniye Kastabala Platformu olan adımız görülen lüzum üzerine Osmaniye Kastabala Çevre Platformu olarak değiştirilmiştir. Platformumuzun burada adını tekrarlamadığımız destekçi örgüt, sanatçı ve bilim insanlarının isimlerine
http://kastabala80.blogspot.com/2008/09/istanbul-ayaimizin-alimalari.html adresinden ulaşılabilir.

Platformumuzun bugün için bileşenleri:

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Osmaniye Şubesi,

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Osmaniye Şubesi,

Hacı Bektaş Veli Derneği,

Eğitim –İş Osmaniye Temsilciliği,Eğitim-Sen Osmaniye Temsilciliği Osmaniye Çiftçiler Derneği,

Anadolu Halk Bilimleri ve Kültürü Derneği,

Osmaniye Çevre Dostları (ÇEVDOST) Platformu ve

Doğu Akdeniz Çevrecileri (DAÇE) Platformu (DAÇE: Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye’deki 23 çevre koruma dernek ve yurttaş girişiminin üyesi olduğu örgütler platformudur)

Hiç yorum yok: