20 Ekim 2009 Salı

Gecikmiş Haberler-8: ÇED uygundur raporunun “yürütmesini” durdurma kararı basın açıklamamızTÜRK HALKI ADINA


05.10.2009 pazartesi günü saat 16.00'da Osmaniye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin lokalinde "Çimento Fabrikası davamızda mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı"nın ve "Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a yollayacağımız teşekkür mektubu'nun toplu basın açıklamasını yaptık. Kısır, ayran, çay, salata ve lokma tatlısı ikramımızı basın üyeleri ve dava bilirkişi masraflarına destek veren arkadaşlarımızla birlikte yiyerek.BASIN AÇIKLAMASI


Sevgili Osmaniyeliler, sevgili medya temsilcileri ve çevreye duyarlı dostlarımız,


Yaklaşık iki yılı bulan bir uğraş sonunda, biz çevre dostlarının haklılığı mahkeme kararı ile onaylanmış; Adana 2. İdare Mahkemesi, Kesmeburun bitişiğine ve Kastabala Antik Kenti üzerine yapılamak üzere büyük ortağı bir İspanyol holdingi olan Üniversal Çimento A.Ş. adına alınan çimento fabrikası ÇED uygundur raporunun “yürütmesini” durdurarak fabrikanın yapımını durdurmuştur.


Mahkemenin atadığı bilirkişiler:
Çimento fabrikasının yapılması halinde “Tarım alanlarına, bitki örtüsüne ve türlerine, yöredeki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına, dolayısıyla sulak alanlara ve sulak alan ekosistemi ile yağış ve su döngüsü üzerine olumsuz etki yapacağı;
IV. Sınıf sulu tarım arazi üzerine kurulacağı; arazinin geçirgen olması ve sulak alanların beslenim alanlarında yer alması nedeniyle su döngüsünü olumsuz yönde etkileyeceği; dolayısıyla geri dönüşümünün yani zararın telafisinin güç olacağı;
çimento fabrikası kurulacak olan yerin tarım alanları, yerleşim yerleri ve tarihi “Kastabala Vadisi” içinde kalması nedeniyle tesis aşamasında ve işletme durumunda çevreye olumsuz zararlar vereceği ve
tüm bu yönleri dikkate alındığında seçilen yerin uygun olmadığı kanaatine” varmışlardır.


Mahkeme heyeti de;
“Bu durumda, bilirkişi raporları ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, Osmaniye İli, Kesmeburun Köyü, Akyatan mevkii civarında yapılması planlanan “Entegre Çimento Fabrikası proje için Çevresel etki değerlendirme Olumlu Kararı” verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına;

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, … 19.08.2009 tarihinde oybirliği ile karar” vermiştir


Adana “. İdare Mahkemesi heyeti ile bilirkişilere teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bize inanan, güvenen, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çevre dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz.

Şimdi de bu çimento fabrikası kurucuları ile işbirlikçileri, a) Köy merası, b) Birinci derece tarım arazileri ve, c) Zeytinliklere, d) Yerleşim yerine (Köyyeri Köyü) 350 metre uzak olmasına, Aşağı Bozkuyu'ya 950 metre ve köyün hakim rüzgarları üzerinde olmasına rağmen rağmen ÇED oluru (Çevresel Etki Değerlendirmesi yönünden uygun) almışlardır.

Burasının da Kesmeburun, Kazmaca, Bahçe, Yeniköy, Kırmıtlı, Cevdetiye’den ne farkı yoktur. Pek yakında aynı mücadeleyi Aşağı Bozkuyu ve Köyyeri için de verecek ve yaşamın ve toprağımızın düşmanı yabancı sermayeyi ve yerli işbirlikçileri Çukurova’dan püskürteceğiz.

Bu yabancılar topraklarımızdan ne istediğini; kirletici sanayi artıklarını neden yurdumuza yönlendirdiklerini biliyoruz. Neden Burnaz sahiline dört tane termik santral kurmak istendiğini, hepsinin büyük ortağının yabancılar olduğunu, İskenderun’dan Mersin’e dek toplam on üç termik santral planlanmasının nedenlerini bizden saklayamazlar.

Bu toprakları sahipsiz değildir. Kendi ülkelerine kendi devletlerinin izin vermediği için yapamayacakları pis ve kirletici fabrikalarına izin vermeyeceğiz.

Teknolojiye, sanayiye, kalkınmaya, iş sahasına karşı değiliz. Zira birkaç kişiye iş bulalım derken, yüzlerce çiftçi ve onlardan ekmek yiyen esnaf ve içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, yılda iki-üç kez ürün veren bu bereketli toprakları bir daha geri gelmemek üzere kaybedeceğiz. Sadece kirli teknolojiyi, kirletici fabrikaları istemiyoruz.
Osmaniye Kastabala Çevre Platformu Bileşenleri

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Osmaniye Şubesi, Hacı Bektaş Veli Derneği, Eğitim –İş Osmaniye Temsilciliği, Eğitim-Sen Osmaniye Temsilciliği, Osmaniye Çiftçiler Derneği, Anadolu Halk Bilimleri ve Kültürü Derneği, Osmaniye Çevre Dostları (ÇEVDOST) Platformu veDoğu Akdeniz Çevrecileri (DAÇE) Platformu ( Doğu Akdeniz’deki 23 çevre koruma derneğinin platformudur)


Ve Destekçileri Örgütleri


Mimarlar Odası Adana şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Çekül Vakfı, Arkeologlar Derneği, Doğayı Koruma Derneği, Tema Vakfı, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD), Sinema Sevenler Derneği (SSD), Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM - YÖN), Çukurova Doğa Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği, İstanbul Osmaniyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği


Ve Destekçi sanatçı ve bilim insanları ve Yurttaşlar


Yaşar Kemal olmak üzere Arif Keskiner, Demirtaş Ceyhun, Rutkay Aziz, Tarık Akan, Zeki Ökten, Nur Sürer, Bülent Kayabaş, Menderes Samancılar, Çetin Öner, Taner Barlas, Ülkü Ayvaz, Sunar Kural, Aydın Boysan, Alaattin Aksoy gibi sanatçıların yanı sıra Prof. Dr Türkan Saylan, Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Prof. Dr. Aydın Aytuna, Prof. Dr. Güven Arsebük ve Prof. Dr. Türkel Minibaş ve 2340’ı internet üzerinden 500’ü ıslak imza dilekçesi veren toplam 2840 yurttaş.

Hiç yorum yok: